Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 12.12.2017 o 14:08

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/europska_komisia_spua_youth_wiki_online_encyklopediu_o_mladenickej_politike/

Európska komisia spúšťa Youth Wiki - online encyklopédiu o mládežníckej politike

Youth Wiki je porovnateľnou encyklopédiou národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež. Cieľom portálu je propagovať Európsku spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Európska komisia slávnostne otvorí Youth Wiki na konferencii 12.12. 2017 v Bruseli. Konferencia bude prístupná verejnosti aj prostredníctvom priameho internetového vysielania. MŠVVaŠ SR
(Odbor mládeže) poverilo úlohou Národného korešpondenta Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli zozbierané informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a i.