Aktuality

26. septembra oslávime Deň jazykov

Aktuality | Utorok, 25. September 2007

Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

Príďte do Európskeho informačného centra, kde sa o jazykoch Európy a súvisiacich témach v rámci politiky viacjazyčnosti dozviete viac. Myšlienka každoročne oslavovať Európsky deň jazykov vznikla ešte v roku 1997 v Rade Európy.

 
 

Bude pre Vás pripravený stánok  so špecializovanými publikáciami ako aj ďalšími materiálmi súvisiacimi s Európskym dňom jazykov a politikou viacjazyčnosti,  ktoré sú Vám - samozrejme zdarma - k dispozícii (stánok bude sprístupnený aj po Európskom dni jazykov).

Európsky deň jazykov si však nemusíte pripomínať len 26. septembra – potreba jazykového vzdelávania tu existuje neustále. Napríklad učitelia a žiaci môžu o význame jazykov a jazykového vzdelávania v širšom kontexte diskutovať na hodinách náuky o spoločnosti, alebo si vymieňať svoje praktické skúsenosti na hodinách cudzích jazykov (zaujímavé materiály pre Vaše školy nájdete u nás v  Európskom informačnom centre).

 

zdroj:www.europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých