Aktuality

Bezpečne a zdravo

SYTEV KN Spravodajstvo | Štvrtok, 15. Október 2020

obrazok
V stredu 14. októbra sme usporiadali online workshop na tému "Bezpečne a zdravo" na ktorom sa zúčastnilo 11 stredoškolákov. Workshop prebiehal v poobednajších hodinách cez aplikáciu ZOOM. Hlavným cieľom workshopu bolo motivovanie mladých ľudí, aby sa zaujímali o zdravý životný štýl teda aj šport a počas workshopu sme spoločne preberali aj rôzne iné témy ako napríklad spotrebiteľské správanie v prírode, bezpečnosť ale hlavne prevenciu, teda ako sa správať, aby sme sebe alebo druhým ľuďom nespôsobili úraz. Počas workshopu mládež priblížila svoje vlastné skúsenosti, kedy sa museli vysporiadať s určitými problémami alebo nástrahami v prírode. Týmto workshopom sme chceli prispieť hlavne k ochrane zdravia v prírode ale aj k rozšíreniu vedomostí o tom, ako poskytnúť pomoc pri rôznych zraneniach. Účastníkom sme sa poďakovali za aktívny prístup a aj o ich zaujímavé postrehy počas diskusie.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

obrazokVyber si svoje Informačné centrum mladých