Aktuality

Európske príležitosti pre mladých: Život po SYTEV-e

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 16. December 2020

Bývalý dobrovoľník SYTEV-u Nikita nám počas webinára s názvom „Život po SYTEV-e“ prezradil, ako sa jeho život zmenil po jeho ESC dobrovoľníctve u nás v SYTEV-e. Nikita pochádza z Estónska a bol dobrovoľník na Slovensku 11 mesiacov. Priblížil nám niečo bližšie o svojej dobrovoľníckej misií, aké sú jeho pocity zo Slovenska a ako sa má po projekte. Zažil obdobie karantény a obmedzení a počas diskusie sme sa rozprávali o vplyvu tejto situácie na jeho dobrovoľnícku činnosť a pobyt tu na Slovensku.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.Vyber si svoje Informačné centrum mladých