Aktuality

Fond Slovak Telekom dá 1,5 milióna na integráciu zdravotne znevýhodnenej mládeže

Aktuality | Utorok, 08. Január 2008

Nadácia Intenda vyhlásila druhé grantové kolo Nadačného fondu Slovak Telekom pod názvom IN.FORMÁCIE. Projekty zamerané na podporu spoločenskej integrácie zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí do spoločnosti možno zasielať do 4. februára.

Celkovo je pre toto grantové kolo vyčlenená suma vo výške 1 500 000 Sk, pričom na jeden projekt môžu organizácie získať až 100 000 Sk.

Druhé grantové kolo Nadačného fondu Slovak Telekom je určené pre organizácie, ktorých projekty budú spájať zdravotne znevýhodnené deti, mladých ľudí a ich zdravých rovesníkov pri riešení ich problémov, napríklad z oblasti vzdelávania, využitia voľného času, pracovného života, životného štýlu alebo rodinných vzťahov. Spájanie rôznych skupín mladých ľudí by sa malo uskutočniť prostredníctvom odstraňovania prekážok, ktoré oddeľujú ich svety. Zároveň by tieto projekty mali napomáhať k zlepšovaniu prístupu ľuďom k informáciám a k ich zdrojom, aby aj oni mali porovnateľný prístup k možnostiam, ktoré majú ich zdraví rovesníci. Okrem odstraňovania ťažkostí sleduje Nadačný fond Slovak Telekom aj zvyšovanie citlivosti detí a mladých ľudí voči potrebám ich znevýhodnených rovesníkov a tiež podporí ich vzájomnú komunikáciu a interakciu. Súčasťou týchto projektov by malo byť využívanie informačno-komunikačných technológií, ako aj sprostredkovanie nových zručností pri práci s nimi. 

Organizácie môžu posielať svoje žiadosti o podporu do Nadácie Intenda do 4. februára 2008. Prihlásené projekty bude hodnotiť komisia, zložená z nezávislých odborníkov a každý projekt prejde trojstupňovým posudzovaním podľa štatútu nadačného fondu. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať je 100 000 korún. Ďalšie podrobnosti o druhom grantovom kole, ako aj formulár žiadosti sú k dispozícii v Nadácii Intenda alebo na stránke http://www.fondst.sk.

zdroj: http://www.changenet.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých