Aktuality

ICM BB aj v čase obmedzení kladie veľký dôraz na rozvoj profesionality svojho tímu

ICM BB Spravodajstvo | Utorok, 06. Október 2020

obrazok
Pracovníci ICM BB ani v dôsledku krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 neostali nečinní, naopak, tento čas využili na zvyšovanie svojej kvalifikácie absolvovaním školení, seminárov, kurzov, či on-line vzdelávaní. Využili sme ponuky školení projektového manažmentu, dokumentárneho filmu v práci s mládežou, marketingu a fundraisingu,outdoorového vzdelávania, mentoringu, nadobudli sme zručnosti v písaní, aby nás čítali, vo vedení on-line vzdelávania a i. Nadobudnutím certifikátov a osvedčení chceme zvyšovať úroveň neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
Veríme, že šírenie vírusu v najbližších dňoch ustúpi a budeme môcť nadobudnuté vedomosti a zručnosti z absolvovaných školení odovzdať mladým ľuďom prostredníctvom našich projektových aktivít.

Podujatia ICM BB sú podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých