Aktuality

ICM Levice - “Každý iný-všetci rovní”

ICM LV Spravodajstvo | Štvrtok, 27. September 2007

Aj ICM Levice sa zapojilo do celoeurópskej mládežníckej kampane „Každý iný – všetci rovní“ a získalo finančnú podporu Ministerstva školstva SR.

V priebehu mesiacov september až december pripravuje pre mladých ľudí v okrese Levice viacero zaujímavých aktivít.
Okrem tvorivých dielničiek a besied na školách, to budú aj prezentácie rómskej, židovskej a balkánskej kultúry, vystúpenie rómskej kapely a zaujímavá fotografická výstava.
Aktivity na podporu kultúrnej rozmanitosti, ochrany ľudských práv, tolerancie a úcty k človeku sú v Leviciach pripravované spolu s partnerskými organizáciami ICM, ktorými sú Mládežnícke centrum Kontakt a rómske občianske združene Romane Jile z Čaty.
Termíny jednotlivých aktivít budú včas zverejnené. Pracovníci ICM Levice veria, že kampaň v Leviciach osloví nielen mladých ľudí, ale aj širokú verejnosť.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých