Aktuality

Informačné centrá mladých aktívne proti AIDS

Aktuality | Pondelok, 09. Október 2006

Cieľom informačného materiálu STOP AIDS je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o ochorení AIDS. Poukazuje na možnosti prenosu a spôsoby ochrany pred vírusom HIV. Informačný materiál vydalo Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR, s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Materiál obsahuje stručné informácie o víruse HIV. Možnosti jeho prenosu, ako aj spôsoby ochrany pred chorobou AIDS.
Brožúrka vreckového formátu informuje o miestach a možnostiach testovania na HIV. Poskytuje kontakty na informačné linky spojených s témou AIDS a dáva odpovede na najčastejšie kladené otázky spojené s touto témou.
Záujemci majú informačný materiál STOP AIDS bezplatne k dispozícii v každom Informačnom centre mladých, prípadne je možné ju stiahnuť zo stránky http://www.icm.sk
Na zodpovedanie osobitých otázok môže každý anonymne využiť aj linku 18 555, alebo mail info@icm.sk
“Vydanie tohto informačného materiálu je prvým krokom komplexnej osvety mládeže a boja proti AIDS,” vyhlásil predseda Združenia informačných a poradenských centier mladých Michal Dobiaš. “ICM plánujú pokračovať v podobných aktivitách formou informačných mítingov a akcií zameraných na prevenciu a boj proti AIDS aj v budúcnosti,” dodal

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ďalej len ZIPCeM) je reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku. V súčasnej dobe združujeme 19 Informačných centier mladých v mnohých regiónoch SR. 

Vyber si svoje Informačné centrum mladých