Aktuality

Konalo sa Valné zhromaždenie ZIPCeM

Aktuality | Pondelok, 06. November 2006

Valné zhromaždenie Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR, ktoré sa konalo v dňoch 3. až 4.11.2006 v Partizánskom rozhodlo o podpore doterajšiemu vedeniu združenia, hodnotilo roky 2005 a 2006 a odsúhlasilo ďalšie smerovanie a rozvoj Informačných centier mladých v súlade s programovým vyhlásením vlády. Stanovené ciele prinesú informácie bližšie k mladým.

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 22 účastníkov z Informačných centier mladých z celého Slovenska. Spoločne ocenili úspechy, ktoré dosiahli za tento čas v rozvíjaní siete ICM a poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež, ktorých súhrn predniesol predseda organizácie Michal Dobiaš v správe o činnosti. Hosťom na rokovaní VZ ZIPCeM bol aj podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef BOŽIK.
Za predsedu ZIPCeM bol aj na ďalšie dvojročné obdobie zvolený Michal DOBIAŠ. Podpredsedami sa stali Mgr. Ján LACKO a Ing. Antónia HANČÁROVÁ, členom predsedníctva Ing. Ladislav KMEŤ a tajomníčkou Elena VALENTEJE. Nové zloženie zaznamenala Dozorná rada ZIPCeM.
Účastníci VZ ZIPCeM sa zaoberali aj niektorými rozvojovými zámermi, ktoré boli premietnuté do rozpočtu na rok 2007. Ten zahŕňa aj výdavky na autobus, ktorý by mal byť mobilným informačným centrom mladých. Diskutovanou témou bolo naplnenie Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré hovorí o založení Informačného centra mladých v každom okresnom meste.
Sieť Informačných centier mladých na Slovensku plánuje poskytnúť v roku 2007 informačné a poradenské služby viac ako 115 000 mladým ľuďom.
Problematika informácií pre mládež a poradenstva mladým ľuďom je natoľko komplexná, že si vyžaduje existenciu koncepčného dokumentu na národnej úrovni. Vypracovanie takéhoto dokumentu je aj záväzkom vlády Slovenskej republiky, ktoré vyplýva zo schváleného Programového vyhlásenia vlády. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR ponúka aktívnu pomoc a účasť na tvorbe takéhoto dokumentu.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ďalej len ZIPCeM) je reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku. V súčasnej dobe združujeme 19 Informačných centier mladých v mnohých regiónoch SR.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých