Aktuality

Nemaj ruky vo vreckách!

Aktuality | Piatok, 04. Január 2008

Národná agentúra programu Mládež v akcii pozýva na školenie o aktívnom občianstve a jeho uplatnení v programe Mládež v akcii pre lídrov mládežníckych skupín a mládežníckych pracovníkov.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre toto školenie?

vidíte okolo seba veci, ktoré by mohli byť lepšie,
poznáte skupinu mladých ľudí, ktorí majú dobré nápady a chcú ich uskutočniť,
chcete sa dozvedieť ako tieto nápady realizovať,
získate informácie o grantovom programe Mládež v akcii, ktorý ponúka množstvo príležitostí pre aktívnych mladých ľudí.
Cieľ školenia:
Povzbudiť mladých ľudí a mládežníckych pracovníkov, aby sa tvorivo a aktívne zapájali do diania vo svojom okolí.

Pre koho je školenie určené?
Pre všetkých, ktorí sa profesionálne, či na báze dobrovoľníctva venujú práci s mládežou, pre mládežníckych lídrov, študentov, či zástupcov neformálnych skupín, ktorí chcú vedieť viac o aktívnom občianstve.

Začiatok školenia:
Piatok 25.1.2008 - 13.00 h

Koniec školenia:
Nedeľa 27.1.2008 - 12.00 h

Miesto školenia:
Žilina – Terchová

Ubytovanie a stravu hradí NA Mládež v akcii. Cestovné si hradia účastníci sami alebo vysielajúca organizácia. Prihlášky (formulár v prílohe) posielajte do 13.1.2008 e-mailom na: svincakova@iuventa.sk alebo poštou na nižšieuvedenú adresu.

Bližšie informácie o školení:
Tereza Holúbková: tereazia@yahoo.com,
Miroslav Droždiak: vietor@gmail.com

IUVENTA - Národná agentúra programu Mládež v akcii
Búdková 2, 811 04 Bratislava 1
Tel.: 02/59296301, fax: 02/54411421 http://www.mladezvakcii.sk

NÁVRATKA
POZVÁNKA

zdroj: http://www.mladez.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých