Aktuality

„Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

Aktuality | Piatok, 06. November 2020

obrazok
Asociácia krajských rád mládeže vyhlasuje kreatívnu súťaž krátkych videí. Zapojiť sa môže každý vo veku 15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne do 30. Novembra 2020 do 24:00 h doručia originálne video, ktoré spĺňa tieto pravidlá:

1/ Videa musia mať obsahové zameranie na súťažnú tému :
Motivácia mladých ľudí k záujmu o svoje okolie.
2/ Do súťaže budú zaradené len tie videá, ktoré sa budú týkať súťažných tém a splnia kritérium
maximálnej dĺžky :  1 minúta.
3/ Video bude obsahovať :
a/ názov:  Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem
b/ v závere:  logo AKRAM, MŠVVaŠ SR, IUVENTY ( viď prílohu) a mená tvorcov, resp.  zoskupenia
4/ Jeden účastník/ zoskupenie môže do súťaže zaslať jedno video.
5/ Účastníkom môže byť jednotlivec alebo skupina ľudí (zoskupenie- autorský kolektív), ktorú však bude zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže cez mail ciernikova.akram@gmail.com

6/ Do predmetu mailu napísať : NIE JE MI TO JEDNO.
Cez mail na ciernikova.akram@gmail.com je potrebné poslať tieto údaje:
a/ Meno a priezvisko autora ( resp. zástupcu skupiny),
b/ Rok narodenia,
c/ Bydlisko,
d/ Kontakt (e-mail)
e/ link na stiahnutie videa

7/ Video musí byť doručené cez internetové portály z ktorých ho bude možné stiahnuť.

8/ Zaslaním videa do tejto súťaže účastník súhlasí s použitím videa na propagáciu alebo v rámci
kampane organizátora súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie.

9/ Videá vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe splnenia kritérií.
Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky nebudú oznamované jednotlivcom elektronickou poštou.
Víťazom bude zaslaný email do 15.12.2020

SÚŤAŽNÉ VIDEÁ NESMÚ OBSAHOVAŤ ŽIADNY VIDEO ALEBO AUDIO MATERIÁL, KTORÝ JE
CHRÁNENÝ AUTORSKÝMI PRÁVAMI iných osôb, ako sú autori krátkeho videa!

CENY pre víťazov:
Darčeková poukážka z e-shopu ALZA:
1. miesto vo výške 150,00€
2. miesto vo výške 100,00€
3. miesto vo výške 50,00€

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:
- Posolstvo videa k téme
- Kreativita a zábava
- Formálne kritéria a kvalita záznamu

Hodnotiaca porota :
Vyhlasovateľ súťaže menuje odbornú porotu.
Odborná porota bude mať 5 členov.

HLAVNÉ DÁTUMY:
Vyhlásenie súťaže: 05. Novembra 2020
Uzávierka doručení videí do súťaže: 30.novembra 2020
Vyhlásenie víťazov 10.12.2020

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na mail ciernikova.akram@gmail.com

Vyber si svoje Informačné centrum mladých