Aktuality

Oslavy 50. výročia Rímskych zmlúv sa zamerajú na mládež

Aktuality | Streda, 25. Október 2006

Brusel/Bratislava 24./25. októbra 2006 - Európske inštitúcie dali včera zelenú niekoľkým projektom a podujatiam, ktoré sa majú v roku 2007 uskutočniť po celej Európskej únii v rámci osláv 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv.

Ich účel je dvojaký: osláviť slobodu, mier a blahobyt, ktoré Európska únia doposiaľ dosiahla, a pozrieť sa na budúcnosť a nato, akú Európu si občania, a najmä mladí občania, želajú do budúcnosti. Súbor podujatí zameraných na mládež, ktorý zahŕňa akcie ako “Spojené európske školy”, “Jarný deň v Európe” a samit mládeže v Ríme dostal najvyššiu prioritu.

Podpredsedníčka Komisie Margot Wallström komentovala toto rozhodnutie slovami: “ Dúfam, že sprievodné podujatia tohto výročia prinútia ľudí zamyslieť sa nad tým, akú Európu chceme mať zajtra. Ľudia niekedy vidia Európu iba ako veľký priestor voľného trhu. Európa je však viac ako trh. Preto by sme mali toto výročie využiť taktiež nato, aby sme ukázali, že Únia je aj o udržateľnosti trvalého rozvoja, občianstve, rovnosti mužov a žien, právach spotrebiteľa, bezpečnosti a príležitostiach pre ľudí. V časoch, keď Robert Schuman hovoril o “tvorivom zmierení”, sa Európa všeobecne považovala za dobrý projekt. V súčasnosti si tento súhlas musíme zaslúžiť - musíme prejsť ďalšie míle, pokiaľ ide o transparentnosť, demokraciu a dialóg. Toto výročie by sme mali využiť aj na položenie základov pre súhlas s reformou Únie, ktorý si musíme zaslúžiť.”

O projektoch rozhodovala Medziinštitucionálna skupina pre informácie (IGI) zložená zo zástupcov všetkých európskych inštitúcií. Stretnutiu spolupredsedali podpredsedníčka Komisie Margot Wallström a podpredseda Európskeho parlamentu Alejo Vidal-Quadras. Medziinštitucionálna skupina pracovala základe projektov, ktoré predtým vybrala pracovná skupina zložená zo zástupcov členských štátov, Bulharska a Rumunska, EP, sekretariátu Rady, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.

Vybrané boli tieto projekty:

Projekt Spojené európske školy bude navzájom spájať školy zo všetkých častí Európskej únie. Žiaci sa budú medzi sebou rozprávať a vymieňať si názory a skúsenosti v reálnom čase pomocou webových komunikačných prostriedkov. Zároveň z dlhodobého hľadiska podporí výmenné, družobné a návštevné programy.

Projekt Jarný deň v Európe, ktorého úspešnosť sa potvrdila už v posledných štyroch rokoch, sa v roku 2007 zameria na 50. výročie. Jarný deň, ktorý bude prebiehať od konca marca do začiatku mája, bude zvyšovať informovanosť o úspechoch Európy a podnecovať diskusiu o budúcnosti Európy medzi žiakmi vo veku od 7 do 17 rokov.

Samit mládeže v Ríme sa uskutoční 25. marca súčasne so stretnutím hláv štátov a vlád v Berlíne. Zástupcovia mládeže z celej Európy budú diskutovať o svojej budúcnosti najprv medzi sebou navzájom a potom prostredníctvom živého obrazového prenosu s Európskou radou v Berlíne. Týmto spojením sa toto stretnutie prepojí aj s oslavami v Bruseli, ktoré 24. marca organizujú belgické orgány. Prípravou na samit mládeže budú miestne podujatia v prvých mesiacoch roka a toto stretnutie bude pre mladých ľudí veľkou príležitosťou na hlbšiu diskusiu o Európe a jej budúcnosti. Bude zároveň príležitosťou zamyslieť sa nad zapájaním sa mladých ľudí do demokratického života Únie.

Projekt s názvom “50 tvárí Európy” spojí 50 občanov narodených v každom z týchto rokov, ktorí budú rozprávať o tom, ako Európska únia ovplyvnila ich život, a ktorých zážitky budú symbolizovať míľniky európskeho projektu. Budú poskytovať rozhovory pre tlač, zúčastňovať sa na národných konferenciách s kľúčovými politickými osobnosťami, robiť prednášky a navštevovať školy. Budú taktiež dostávať pozvania na iné podujatia súvisiace v týmto výročím.

Kým Európsky parlament neprijme rozhodnutie o rozpočte na rok 2007, medziinštitucionálna skupina pre informácie sa rozhodla zamerať úsilie na súbor podujatí pre mládež, ale zaviazala sa uskutočniť aj iné podujatia za podmienky, že budú k dispozícii potrebné finančné prostriedky:

Minifilmový festival pod holým nebom v letných mesiacoch v európskych hlavných mestách a iných veľkých mestách, na ktorom sa budú premietať filmy financované v rámci programu MEDIA. Ciele programu MEDIA spočívajú v zachovávaní a podporovaní európskej kultúrnej rozmanitosti a jej kinematografického a audiovizuálneho dedičstva.

Koncerty pre Európu budú zastúpenia v členských štátoch organizovať 9. mája v Deň Európy. V deň slávnej deklarácie Roberta Schumana z roku 1950, ktorá vydláždila cestu k začiatku európskeho projektu. V roku 1985 sa európski predstavitelia rozhodli vyhlásiť 9. máj za “Deň Európy”.

Kultúrny festival Europalia sa uskutoční od októbra 2007 do februára 2008 a zameria sa na spoločné kultúrne aspekty, ako aj na rozmanitosť 27 rôznych krajín Únie. Podujatia, ktoré sa uskutočnili v rámci neho v roku 2005, prilákali na výstavy výtvarného umenia, divadelné predstavenia a tanečné vystúpenia viac ako milión návštevníkov.

ZDROJ: http://www.europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých