Aktuality

Školenie koordinátorov a dobrovoľníkov

Aktuality | Piatok, 14. December 2007

obrazokPracujete s dobrovoľníkmi vo svojej organizácii a potrebujete nové podnety, výmenu skúsenosti, dobré príklady z praxe a podporu vo svojej práci? Ešte ste nezačali aktívne zapájať mladých dobrovoľníkov do svojich aktivít a chodu organizácie, ale cítite, že sa tam skrýva obrovský potenciál a obohatenie pre obe strany? Navštívte školenie pre koordinátorov a dobrovoľníkov.

IUVENTA, inštitúcia Ministerstva školstva SR si vás dovoľuje pozvať na akreditované školenie pre koordinátorov dobrovoľníkov.

Cieľom školenia je
skvalitniť kompetencie koordinátorov mládežníckych dobrovoľníkov a zvýšenie kvality manažmentu mládežníckych dobrovoľníctva v organizáciách a inštitúciách.

Komu je školenie určené?
Pracovníkom centier voľného času, koordinátorom voľnočasových aktivít pri školách, kluboch, kultúrnych domoch ale aj občianskym združeniam, komunitným centrám a podobne.

Na tomto školení získate:
· osvojenie a rozšírenie vedomostí o aktuálnom stave dobrovoľníctva (objasnenie pojmov, fakty o dobrovoľníctve, pozitíva a negatíva, možnosti podpory, dobré príklady z praxe)
· osvojené zručnosti pre manažment, organizovanie a samotné vedenie mládežníckych dobrovoľníkov v organizáciách (projektový manažment, plánovanie činnosti, propagačné a prezentačné zručnosti, schopnosť motivovať ostatných k spolupráci, základné komunikačné zručnosti, spôsoby riešenia konfliktov).
· vyškolenie v zmysle zamerania sa na kompetencie koordinátora mládežníckych dobrovoľníkov pre lepší rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku (poukázanie na pozitíva a negatíva tejto práce, spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov dobrej praxe, motivácia do práce koordinátora)
· osobnostný rast a rozvoj
· nadviazanie nových kontaktov ako i získanie metodických materiálov pre lepšie pôsobenie vo svojej ďalšej práci koordinátora (školiaca metodika, publikácie, poradenstvo, supervízia, finančné zabezpečenie a pod.)
· naučí sa ako manažovať výber a prípravu mládežníckych dobrovoľníkov vo svojej organizácii

Školenie sa uskutoční
20. 02. – 23. 02.2008 v priestoroch budovy Máriino Dielo, Štefánikova 320, SVIT

Ako sa dostanete namiesto školenia?
Svit je deväť kilometrov od Popradu. Budova Máriino Dielo sa nachádza v blízkosti autobusovej stanice, 3 minúty pešo, na druhej strane rieky Poprad.

Školiace stretnutie je limitované počtom účastníkov 15. Prihlásiť sa môžete cez vyplnenú návratku. Návratku zašlite najneskôr do 11.02.2008 na adresu: zoricakova@iuventa.sk

Technické podmienky:
Účastník školenia si hradí len dopravu do miesta konania školenia.
Organizátor hradí náklady spojené s programom, ubytovanie, strava aj materiál k samotnému školeniu.

Začiatok školenia je 20.02.2008 o 16.00, predpokladaný koniec školenia je 23.02.2008 o 14.00

Kontaktná osoba: Ružena Zoričáková, zoricakova@iuventa.sk, 02 / 5929 6312

zdroj: http://www.iuventa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých