Aktuality

Tvoj talent, tvoja príležitosť

SYTEV KN Spravodajstvo | Piatok, 09. Október 2020

V Čadci sme pokračovali ďalšími workshopmi aj vo štvrtok a piatok 8. a 9. októbra., ale teneto raz sme si pre študentov pripravili niečo iné. Keďže v dnešnej dobe čoraz viac mladých ľudí trávi čas osamote a častokrát hrajú mobilné či počítačové hry, chceli sme im predstaviť možnosti, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas.Na úvod sme sa spoločne zoznámili cez rôzne zábavné hry, cieľom týchto hier bolo si zapamätať čo najviac informácii o našom kolegovi. Potom každý jeden z nás predstavil celej skupine svojho spolužiaka. Pokračovali sme prezentáciou o SYTEV-e, pretože nie všetci poznajú naše aktivity. Priblížili sme im naše aktivity v YC|Mládežníckej klubovni, Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu ale najnovšie aj Kysuckého dobrovoľníckeho centra a aktuálne projekty, do ktorých sa mladí ľudia z našej komunity zapájajú.


Po prezentácii nasledoval ďalší energizér, keďže po dlhšom sedení sme sa potrebovali rozhýbať. Po energizéry sme študentov rozdelili do skupín a oni si pripravovali svoj plán ako by chceli tráviť svoj voľný čas a aj to, ako ho trávia oni sami. Tieto skupinové práce potom predstavili všetkým a spoločne sme hľadali riešenia ako tieto nápady aj zrealizovať. Na záver sami zistili, že aj počas tohto workshopu sa učili a viac sa zoznámili s neformálnym vzdelávaním, ktoré ich môže rozvíjať, či už osobnostne alebo aj profesijne.Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých