Aktuality

Umelecká súťaž „ Každý iný - všetci rovní”

Aktuality | Streda, 26. September 2007

Zapoj sa do jedinečnej umeleckej súťaže, kde si sám vyberieš v čom chceš súťažiť. Máš talent na písanie? Rád kreslíš? Si hudobne nadaný? Svet vidíš krajšie cez optiku fotoaparátu? Tvoja kreativita a útvar aký si vyberieš je na tebe.

Prihlás sa od 1. októbra do 30. novembra 2007, pošli svoju prácu a ukáž v čom si najlepší. Predmetom umeleckej súťaže je vytvorenie akéhokoľvek umeleckého diela, ktoré bude stvárňovať myšlienky kampane „Každý iný – všetci rovní“ ktoré sú:

  • rešpektovanie ľudských práv a slobôd, dôstojnosti a sebaúcty.

  •  kultúrnu, náboženskú etnickú, jazykovú rozmanitosť

  • rešpektovanie ľudskej dôstojnosti  a rôznorodosť vo vzťahu k menšinám

  • aktívne občianstvo a participáciu mladých ľudí

  • myšlienky demokracie, rovnoprávnosti, sociálnej spravodlivosti, vzájomného porozumenia, tolerancie nenásilia, solidarity a priateľstva v povedomí verejnosti

  • obranu ľudských, občianskych a sociálnych práv a slobôd  

riešenie problémov mierovou cestou 

Súťažné práce budú rozdelené do štyroch kategórii :

- do 7 rokov     

- od 8 rokov do 15 rokov     

- od 15 rokov do 26 rokov

Najlepšie diela budú ocenené na záverečnom vyhodnotení 15. 12. 2007 v CVČ Spektrum v Prievidzi o 10.00 hodine a všetky budú prezentované na putovných výstavách v CVČ Spektrum, Dome Kultúry  a na vybraných základných školách.

Súťaž je vyhlásená pod záštitou mesta Prievidza a je určená všetkým mladým do 26 rokov, ktorí sa chcú zapojiť svojou tvorbou a ukázať svoj talent a nadanie aj ostatným. Súťažiť môžu jednotlivci aj kolektívy.

Súťažné práce je potrebné zaslať najneskôr do 30. novembra 2007 na:

CVČ Spektrum

K.Novackého 14

Prievidza

971 01 Pre viac informácií a možnosť zaslať práce aj e-mailom použite adresu: bgatialova@cvcpd.edu.sk, alebo kcifrikova@zipcem.sk. Práce zasielajte s uvedeným menom adresou, a vekom.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých