Aktuality

Viem čo povedať II.

ICM BB Spravodajstvo | Streda, 01. September 2021

obrazok
Informačné centrum mladých Banská Bystrica ukončilo čas prázdnin návštevou Reedukačného centra Tornaľa, kde sme sa rozlúčili s klientami centra workshopom na tému kritického a analytického myslenia, realizovaného v rámci projektu "Viem čo povedať II.". Aj touto cestou sa chceme vedeniu centra poďakovať a veríme, že naše spoločné prianie, opäť sa stretnúť s klientami centra na ďalších aktivitách i v roku 2022, sa splní.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Programy pre mládež na roky 2014 - 2021, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých