Aktuality

„Všetci za jedného – jeden za všetkých“

ICM BB Spravodajstvo | Streda, 26. September 2007

Pod týmto názvom organizovala Neformálna skupina FORMELA v rámci týždňa kampane „Každý iný – všetci rovní“ akciu, na ktorej nechýbalo ani ICM Banská Bystrica so svojimi službami, poradenstvom a programom.

Na námestí SNP v Banskej Bystrici, kde celé podujatie prebiehalo, sa stretli mladí ľudia rôznych národností, rôzneho vierovyznania, ľudia handicapovaní i tí, ktorí im ochotne pomáhali pri plnení rôznych úloh a súťaží. Všetci návštevníci tohto podujatia dokázali, že držia spolu, nerobia medzi sebou rozdiely a skutočne sa držia hesla: „Všetci za jedného – jeden za všetkých“.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých