Aktuality

Vyhodnotenie súťaže v rámci projektu: “ Ľudské práva očami mladých ľudí”

ICM MA Spravodajstvo | Streda, 02. Január 2008

Informačné centrum mladých v Martine a mesto Martin realizovali v období od 1.8.2007 do 30.11.2007 v rámci programu podpory aktivít kampane „Každý iný – všetci rovní" projekt "Ľudské práva očami mladých ľudí". Hlavnou úlohou projektu bolo reflektovať na zvýšenie povedomia mladých ľudí o existencii ľudských práv a zároveň umožniť prostredníctvom workshopov diskusiu o stave ich dodržiavania na území mesta. Dňa 9.11.2007 sa v zmysle plánovaných aktivít konalo školenie mladých lídrov o myšlienkach kampane "Každý iný - všetci rovní" a ich šírení medzi verejnosťou. V rámci projektu mladí ľudia vo veku od 14 - 26 rokov mali možnosť zapojiť sa do súťaže prostredníctvom vyjadrenia svojho názoru alebo obrazovou formou vyjadriť: „Ako iniciovať zvyšovanie tolerancie, ako zlepšiť situáciu v oblasti dodržovania ľudských práv v našom meste?“ a tým podporiť myšlienky tejto kampane.
Všetky návrhy postúpili do súťaže o najlepší návrh, ktorý prispeje k dodržovaniu ľudských práv, k uvedomeniu si ľudských práv, k hodnotám demokracie a tolerancie v našom meste a v bežnom živote.
Z celkového počtu 17 podaných návrhov hodnotiaca komisia vyhodnotila na svojom zasadnutí dňa 23.11.2007 najlepší návrh, ktorý vytvorila Lenka Szabová študentka tretieho ročníka Združenej strednej školy obchodu a služieb v Martine. Autorka tohto víťazného návrhu bola odmenená na slávnostnom vyhodnotení súťaže v priestoroch ICM, n.o. dňa 30.11.2007 a bola jej udelená vecná cena a diplom. Ostatní účastníci súťaže dostali ďakovné listy podpísané pánom primátorom a riaditeľom ICM. Všetky podané návrhy boli vystavené vo vestibule MsÚ v Martine, tiež uverejnené na web stránke mesta a v priestoroch Informačného centra mladých.

obrazokobrazokProjekt bol spolufinancovaný MŠ SR

Vyber si svoje Informačné centrum mladých