Aktuality

Webová stránka www.eurodesk.sk - viac informácií pre mladých ľudí v novom dizajne

Aktuality | Nedeľa, 24. September 2006

Európsky informačný systém Eurodesk, ktorý funguje v 29 krajinách Európy, bol v piatok - 17. 2. 2006 sprístupnený vo vylepšenom a prehľadnejšom dizajne. Na rovnakej doméne http://www.eurodesk.sk bola spustená nová webová stránka Eurodesku, ktorej hlavným cieľom je poskytovať čo najväčšie množstvo aktuálnych a obsahovo bohatých informácií pre mladých ľudí z oblastí, akými sú štúdium, práca, školenia a aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania. Databáza informácií je denne aktualizovaná zodpovedným pracovníkom za Eurodesk, ktorého nájdete v Národnej kancelárii pre program Mládež.

Čo je to Eurodesk?

Poslaním Eurodesku je nielen denne poskytovať aktuálne informácie, ale aj asistovať mladým ľuďom v ich samostatnom vyhľadávaní cez osobu zodpovednú za Eurodesk v Národnej agentúre pre program Mládež (na Slovensku je to Národná kancelária pre program EÚ Mládež fungujúca v rámci Iuventy) alebo cez kontaktné centrá. V Európe funguje 900 lokálnych pobočiek a je to bezplatná služba, ktorej cieľovou skupinou sú mladí ľudia alebo tí, ktorí s nimi pracujú (učitelia, vychovávatelia, pracovníci s deťmi a mládežou, mládežnícki aktivisti, atď.) O úspechu tejto informačnej základne svedčí množstvo e-mailov a telefonátov s otázkami a žiadosťami o poskytnutie rád a odporúčaní týkajúcich sa informácií o možnostiach pre mladých ľudí v Európe.

Eurodesk v Bruseli

Centrála Eurodesku tzv. “Brussels link” monitoruje situáciu, kompletizuje informácie z Európskej únie a spracúva ich do prístupnejšej podoby, ktorú ďalej posúva svojich Národným koordinátorom prostredníctvom intranetu (First class), kde sa denne objavujú desiatky rôznych informácií z EÚ ale aj národných kancelárií. Raz mesačne vydáva všetky relevantné informácie v elektronickom bulletine.

Aká bude nová webová stránka Eurodesku?

Dôležitým atribútom bude aj uľahčenie prezerania a čítania tejto stránky. Jednotlivé študijné programy sa rozdelili do jednotlivých kategórií, ale je ich možné vyhľadávať aj prostredníctvom abecedy.

Všetkým, ktorí majú záujem dostávať od Eurodesku aktuálne informácie, bude priamo na stránke http://www.eurodesk.sk ponúknutá možnosť prihlásiť sa do mailing listu Eurodesku. Ďalšou novinkou je rozšírený interaktívny formulár a fulltextový vyhľadávač, ktorý bude slúžiť na čo najrýchlejšiu orientáciu novou stránkou.

Zaujímavosťou je aj FAQ formulár s najčastejšie kladenými otázkami, databáza organizácií, kde je možné nájsť informácie a aktivity jednotlivých organizácií zaoberajúcich sa oblasťou práce s mládežou, fotogaléria s množstvom fotografií a anketa, ktorá dáva šancu vyjadriť sa k rôznym témam zverejňovaným na stránke.

KONTAKT:

Bližšie informácie o Eurodesku a novej stránke získate na Iuventa - Eurodesk, Búdková 2, 811 04 Bratislava, e-mail: eurodesk@iuventa.sk tel. č.:02/592 96 310.

Iuventa je priamo riadenou príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje servisné aktivity súvisiace s napĺňaním Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. Na základe kontraktu s MŠ SR sa zaoberá vzdelávaním a distribúciou informácií pre profesionálnych aj dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou. Pre potreby ministerstva realizuje návštevný servis a konkrétne aktivity súvisiace s medzinárodnou spoluprácou v oblasti mládežníckej politiky. Iuventa je v súčasnosti Národnou kanceláriou pre grantový program Mládež Európskej únie.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých