Aktuality

Zdravie a psychohygiena

SYTEV KN Spravodajstvo | Piatok, 19. Február 2021

Valentína Sedileková je devätnásťročná spisovateľka, ktorá vyštudovala na medzinárodnej škole LEAF Academy v Bratislave. Na základe osobnej skúsenosti s poruchou príjmu potravy založila celoslovenský projekt Chuť žiť, ktorého poslaním je šíriť povedomie, prevenciu, pomoc a edukáciu v tejto problematike. Je autorkou rovnomennej autobiografickej knihy o živote s anorexiou a fantasy trilógie s politickým motívom Pokrvní. V rokoch 2020/2021 bola zaradená do zoznamu osobností Forbes 30 pod 30.

Projekt Chuť žiť rieši komplexnú otázku porúch príjmu potravy – pomáha chorým a ich blízkym, edukuje verejnosť, šíri prevenciu, zdvíha povedomie a podporuje v liečbe. Prostredníctvom OZ Chuť žiť prebiehajú workshopy, diskusie, školenia a semináre so žiakmi, študentmi, psychológmi, trénermi, učiteľmi aj laickou verejnosťou. Prebieha tiež organizácia benefičných koncertov, podujatí, premietania pripravovaného filmu o anorexii, či knihy pre deti a mládež o anorexii a bulímii.Počas diskusie nám porozprávala o jej minulosti a boji s anorexiou. Ponúkla divákom nahľad do myslenia človeka trpiaceho poruchou príjmu potravy a vyvrátila mnoho stereotypov, ktoré bežný zdravý človek môže o týchto diagnózach mať. Porozprávala nám tiež o aktuálnej pandemickej situácii a jej vplyve na túto problématiku. Zamerali sme sa aj na otázky prevencie a spôsoby, akými si človek trpiaci podobnými poruchami môže pomôcť.

-Drábiková Simona-

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých