Aktuality

Zisťujeme, čo nám chýba (Augustové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamen

SYTEV KN Spravodajstvo | Utorok, 11. August 2020

V utorok 4. augusta sa uskutočnilo už 31. zasadnutie KMMP na ktorom mládež zhodnotila svoje júlové aktivity a začali plánovať nové na august a september. Na úvode teda zhodnotili, ako sa im páčili aktivity alebo ako by ich zorganizovali inak, keďže niektoré aktivity boli zrušené pre nezáujem. Naopak sa im páčil Deň hamakov, kde išli spoločne na turistiku na rozhľadňu Tábor a táto aktivita bola spojená aj so spotrebiteľským spávaním sa v prírode.

Najväčšou augustovou aktivitou, ktorú sme spoločne s dobrovoľníkmi organizovali bol Medzinárodný deň mládeže a na zasadnutí sme si rozdelili úlohy, ktoré sme museli splniť, aby sme mohli organizovať verejné podujatie. Na zasadnutí sme spoločne začali pripravovať aj Bubble day a aktivity na Týždeň dobrovoľníctva, Týždeň športu a Týždeň mobility bez áut.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Európskeho zboru solidarity pod projektom „Svetové dni v meste“.
Vyber si svoje Informačné centrum mladých