ICM Banská Bystrica

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

fotogaléria ICM Banská Bystrica - fotogaléria
šikanovanie "Veď my ho prezývame zo srandy"
    5 fotografií


MR Stretnutie s mládežníkmi zo stredných škôl na MR ICM B
    3 fotografií


ista-neista buducnost Informačné centrum mladých Banská Bystrica úspešne nap
    3 fotografií


3. "Fajčenie" a "Zdravý životný štýl" - máj 2010
Fotografie z prednášok s besedami, ktoré sa konali na SOŠ elektrotechnickej v Banskej Bystrici v mesiaci máj 2010.
    10 fotografií


1. (IN)TOLERANCIA VYCHÁDZA Z NÁS...
Fotografie z besedy so žiakmi Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici na tému intolerantných foriem správania (rasizmus, xenofóbia, diskriminácia, šikanovanie...)
    4 fotografií


3. Aktivity ICM BB - september 2010
Fotografie z besied - základné školy.
    6 fotografií


4. Prezentačný deň na SOŠ, Tajovského 30, Banská Bystrica
    7 fotografií


Burza gymnázií v meste pod Urpínom Burza gymnázií 2012
    5 fotografií


6. Banbyčitariáda 2010
Fotografie z literárno-čitateľského festivalu, konaného pod holým nebom na Nám. SNP v Banskej Bystrici dňa 26. 5. 2010.
    9 fotografií


Burza gymnázií
Fotografie z prezentačného podujatia, ktoré sa konalo v Europa SC - Banská Bystrica. ICM BB sa s prezentáciou svojej činnosti zúčastnilo na Burze gymnázií.
    0 fotografií


2. Beseda s psychologičkou
Fotografie z besedy s psychologičkou, ktorá sa v ICM Banská Bystrica konala dňa 17. 6. 2010 pre žiakov základnej školy.
    4 fotografií


2. Centrum pre rodinu
Fotografie z podujatia, konaného pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín, v Centre pre rodinu Banskobystrickej diecézy.
    7 fotografií


2. Deň dobrovoľníctva 2010
Fotografie z dobrovoľníckych aktivít - Deň dobrovoľníctva 2010 - okolie banskobystrického Barbakanu - 10. september 2010
    7 fotografií


Deň Rodiny 2 Deň RODINY 28.5.2011
Dňa 28.5.2011 sa konal v Banskej Bystrici na Nám. Š. Moysesa "Deň RODINY". Tejto akcie sa zúčastnilo aj ICM Banská Bystrica.
    4 fotografií


Europa na dosah Europa na dosah
    1 fotografií


Dni dobrovoľníctva Dni dobrovoľníctva 2011
    4 fotografií


icm3 Dni mesta 2011
    4 fotografií


patologicke hracstvo F63 - Ja hráč
    3 fotografií


Fajčenie a závislosť na nikotíne Fajčenie a závislosť na nikotíne
    3 fotografií


Slávnostné otvorenie Dňa Európy Deň Európy 2010
Fotografie z Nám. SNP v Banskej Bystrici, kde sa dňa 7. 5. 2010 konal Deň Európy.
    6 fotografií


seminár 1 ICM BB na pomoc mladým...
V mesiaci máj prebehlo viacero akcií na informovanie mladých ľudí o skutočnostiach, ktoré sú pre nich potrebné.
    5 fotografií


EvG ICM info-nástenky na školách
    5 fotografií


bb Kováčova Bystrica 2011 - fotogaléria
Fotografie zo siedmeho ročníka amatérskej literárnej súťaže.
    1 fotografií


2. Festival gymnazistov
Fotografie z prvého ročníka festivalu banskobystrických gymnazistov.
    7 fotografií


Kováčova Bystrica 2011 - odovzdávanie cien víťazom Kováčova Bystrica 2011
    1 fotografií


mimika a gesta2 Mimika a gestá
    4 fotografií


Mládežnícka rada ICM BB
    0 fotografií


  MR ICM BB - február 2014
Fotografie zo stretnutia MR ICM BB, konaného dňa 12 .2 .2014 v ICM BB.
    1 fotografií


1. Kováčova Bystrica 2010
Fotografie zo šiesteho ročníka amatérskej umeleckej súťaže "Kováčova Bystrica", ktorá sa konala dňa 25. 3. 2010 v Banskej Bystrici.
    9 fotografií


4. Mládežnícka rada ICM BB - september 2010
    6 fotografií


Nebojte sa migrantov... Nebojte sa migrantov...
    7 fotografií


2. Navštívili sme ďalšiu školu...
Fotografie z besedy na tému "F 63.0 - ja hráč" - KGŠ, 26. 10. 2010
    5 fotografií


patologicke hracstvo Patologické hráčstvo
    4 fotografií


4. Nikdy nie je neskoro...
Fotografie z besied na témy "Drogy a drogová závislosť" a "Šikanovanie" - začiatok novembra 2010, BB ZŠ.
    6 fotografií


2. Mládežnícka rada ICM - máj 2010
Fotografie zo stretnutia členov Mládežníckej rady ICM Banská Bystrica - zástupcov banskobystrických stredných škôl.
    6 fotografií


10. Prevencia voči HIV/AIDS - apríl 2010
    15 fotografií


5. Prevencia voči HIV/AIDS - marec 2010
Fotografie z prednášky s besedou, konanej pre žiakov základnej školy na RÚVZ v Banskej Bystrici. Téma: "Prevencia voči HIV/AIDS".
    10 fotografií


1. Prevenciou voči šikanovaniu
    7 fotografií


Prezentácia činnosti ICM Banská Bystrica na Ekonomickej fakulte UMB Prezentačná činnosť ICM BB na Ekon. fakulte UMB
    5 fotografií


5. Prevencia voči sociálno-patologickým javom
Fotografie zo série prednášok s besedami na tému prevencie voči sociálno-patologickým javom.
    7 fotografií


prezentácia činnosti 1 Prezentácia činnosti ICM BB na stredných školách
    3 fotografií


obr. 4 Prezentácia ICM na stretnutí gymnazistov 2.6.2011
Dňa 2.6.2011 zorganizovalo Športové gymnázium v Banskej Bystrici stretnutie gymnazistov, na ktorom sa zúčastnilo aj ICM Banská Bystrica.
    7 fotografií


icm bb roadshow Roadshow 2013
    1 fotografií


3. Regionálne stretnutie - mládežnícka politika
Fotografie zo stretnutia tvorcov a realizátorov politiky voči mládeži za BBSK
    10 fotografií


3. Rozbehli sme vzdelávací program
Fotografie z besied na tému prevencie voči sociálno-patologickým javom.
    6 fotografií


3. Seminár o ochrane životného prostredia
Fotografie zo seminára o ochrane životného prostredia, organizovaného BBSK.
    3 fotografií


5. Sme deviataci a nefajčíme
Fotografie z besedy s deviatakmi - ZŠ Spojová, Banská Bystrica.
    6 fotografií


migrácia Spolupráca je dôležitá...
    3 fotografií


4. Som mladý, ale viem sa chrániť...
Fotografie z prednášky s besedou na tému "Prevencia voči HIV/AIDS", konanej dňa 3. júna 2010.
    5 fotografií


obr.10 YNÍ VÍKEND
    10 fotografiíFacebook

Facebook