Česká republika

Vlajka Česká republika

Oficiálny názov: Česká republika
Hlavné mesto: Praha
Počet obyvateľov: 10,30 mil.
Rozloha: 78 864 km2
Hustota osídlenia: 131 obyvateľov na km2
HDP na obyvateľa: 60,6
Miera zamestnanosti: 65,4
Úradný jazyk: český
Politický systém: republika
Mena: česká koruna
Vstup do EÚ: 2004

Neoficiálny text: Česko podobne ako Slovensko vznikla v roku 1993 rozdelením dovtedy spoločného štátu Čechov a Slovákov. Po páde komunizmu v roku 1989 nastúpili v spoločnosti zásadné zmeny a začala sa prestavba na trhovú ekonomiku. České hospodárstvom je tradične založené na priemysle - strojárskom, potravinárskom, chemickom, železiarskom a oceliarskom. Viac ako polovica pracujúcich je zamestnaná v oblasti služieb a najmä turistiky.

Oficiálny text: Čechy sa ako prvý slovanský štát ocitli v okruhu latinskej civilizácie. Obyvatelia tejto krajiny prijali kresťanstvo v polovici 9. storočia a český štát funguje nepretržite 1 100 rokov. Od konca 10. storočia boli Čechy autonómnou súčasťou Svätej rímskej ríše a v 14. storočí jej politickým, kultúrnym a vzdelávacím centrom. Od začiatku 16. storočia sa České kráľovstvo stalo súčasťou územia rakúskych Habsburgovcov. Osudy Česka a Slovenska sa v minulosti často preplietali. Na Morave ležalo jedno z centier Veľkej Moravy, pod vplyvom ktorej sa počas vlády Svätopluka ocitli na krátky čas aj Čechy. V neskoršom období mali Čechy a Uhorsko viackrát spoločných panovníkov. V roku 1918 Česko vytvorilo spoločný štát so Slovenskom - Československo, ktoré sa na začiatku roku 1993 rozdelilo. V súčasnosti je Česko najbohatšou spomedzi 10 kandidátskych krajín pozvaných na vstup do Európskej únie. Vyznačuje sa vysoko rozvinutým priemyslom a vysokým stupňom urbanizácie. V mestách žije takmer 80 % obyvateľstva. Česká metropola Praha je jedným z najkrajších miest Európy. Zachovali sa v nej početné gotické pamiatky, ktoré vznikli počas najväčšej slávy Českého kráľovstva - Katedrála sv. Víta, kráľovský zámok na Hradčanoch či Staré mesto. V roku 1348 bola v Prahe založená prvá univerzita v tejto časti Európy. Dostala pomenovanie podľa svojho zakladateľa - českého kráľa Karola IV.

Vieš že ... Česko je jedným z najväčších producentov piva, slávne hodiny na pražskej Staromestskej radnici sa nazývajú orloj a sú to vlastne astronomické hodiny, v Česku je asi 900 minerálnych prameňov, čo je najviac v jednom štáte na svete?

Legenda: Najznámejšia česká legenda sa spája so svätým Václavom. Kráľ Václav bol zbožný a dobrý panovník. Pyšný českí šľachtici však neboli spokojní so spravodlivým kráľom. Nahovorili preto jeho mladšieho brata Boleslava, aby ho zabil a ujal sa českého trónu. Václav bol zavraždený na Boleslavovom hrade. Tri dni nechcela vsiaknuť jeho krv do zeme, potom sa však stratila a vzniesla sa v chráme nad ním. Boleslav čoskoro oľutoval svoj krutý skutok a preniesol bratovo telo do Prahy do Chrámu sv. Víta.

Veľvyslanectvo na Slovensku:
Veľvyslanectvo Českej republiky
Panenská 33
Bratislava
Tel: 02/52931204

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
Velvyslanectví Slovenské republiky
Pod Hradbami 1
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: 00420-2 / 3311 3051 (spojovateľka), 3311 3052 (sekretariát), 3311 3060 (Konzulárne oddelenie)
Fax: 00420-2 / 3311 3054
E-mail: skembassy@pha.inecnet.cz
POBOČKA KONZULÁRNEHO ODDELENIA VEĽVYSLANECTVA SR OSTRAVA
Adresa:
Pobočka Konzulárního oddělení Velvyslanectví Slovenské republiky
Nádražní 20
702 00 Ostrava 1
Česká republika
Tel.: 00420-69 / 612 3302
Fax: 00420-69 / 612 4113

Zdroj:

ZIPCeM

Vyber si svoje Informačné centrum mladých