Kontakt

V prípade záujmu o informácie o aktivitách ICM na Slovensku nás kontaktujte.

E-mailom: info@icm.sk
Telefonicky: +421 918 763 233
ICO: 17061334
DIC: 2021679330

Kontaktný formulár
Vyber si svoje Informačné centrum mladých