Ochrana osobných údajov

Nezabudnite si taktiež prečítať Podmienky používania

Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky ("Stránka") je ZIPCeM, Tenisová 25, 971 01 Prievidza ("Vlastník"). Tieto Zásady ochrany súkromia popisujú, aký druh informácií od návštevníkov tejto Stránky zhromažďujeme, ako s týmito informáciami nakladáme a ako môžu návštevníci aktualizovať informácie poskytované touto Stránkou alebo ako môžu kontrolovať nakladanie s nimi. Tieto zásady sa môžu z času na čas meniť, a preto si ich, prosím, znovu často kontrolujte.

Aký druh informácií zhromažďujeme?

Ak navštívite našu Stránku prvýkrát, môžeme Vás požiadať, aby ste sa zaregistrovali a aby ste nám poskytli údaje o sebe a o Vašej spoločnosti vrátane Vášho mena, názvu Vašej spoločnosti, adresy, telefónu a čísla faxu, e-mailovej adresy a ďalších informácií umožňujúcich Vašu identifikáciu a kontakt s Vami.

V prípade, že naše služby poznáte a požadujete cenové ponuky produktu prostredníctvom našej Stránky alebo využívate našu Stránku iným spôsobom, môžeme Vás požiadať o poskytnutie ďalších údajov vrátane, technických špecifikácií, finančných informácií a ďalších údajov obchodnej povahy. Pri vstupe na našu Stránku zhromažďujeme určité informácie o smerovaní, ako je IP adresa prevádzkovateľa internetovej služby a informácie, ktoré poskytujú "cookies" na Vašom pevnom disku. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré obsahujú špecifický identifikátor, aby sme Vás mohli rozoznať vždy, keď sa na našu Stránku vrátite, registrujú stránky, ak si našu Stránku prezeráte a využívate služby. Tieto informácie nám umožňujú poskytovať služby, ktoré sú viac šité na mieru a ktoré sú jednoduché na používanie.

Zhromažďujeme taktiež súhrnné údaje o využívaní našej Stránky, ako sú informácie o tom, ktoré z našich stránok majú najväčšiu štatistiku návštevnosti, počet prístupov denne a ako dlho návštevníci zostávajú na každej stránke.


Ako nakladáme s informáciami, ktoré sme zhromaždili?

Údaje, ktoré od Vás zhromaždíme, môžu byť okrem iného použité nasledovne: plnenie zákaziek a požiadaviek, poskytovanie informácií o cenových ponukách na vyžiadanie, spracovanie, realizácia a sledovanie zákaziek, poskytovanie informácií o stave objednávky Vám a tretím stranám, príprava nákresu, konfigurácií produktu alebo výrobných činností, zaisťovanie informácií pre Vás o ponukách alebo produktoch, ktoré sú pre Vás podľa nášho názoru zaujímavé, alebo k tomu, aby sme Vás informovali o aktualizáciách, zmenách na našej Stránke alebo o nových produktoch či službách, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť prospešné Vám alebo Vašej spoločnosti. Môžeme taktiež zoskupovať informácie, ktoré ste nám poskytli v predchádzajúcej komunikácii v režime off-line s informáciami, ktoré ste nám dali k dispozícii v režime on-line, aby sme návštevy našej Stránky viac prispôsobili Vašim prianiam.

Demografické údaje a informácie o využívaní našej Stránky zhromaždené od našich návštevníkov využívame okrem ďalších účelov k lepšej využiteľnosti našej Stránky a k príprave súhrnných, neidentifikovateľných informácií používaných v marketingu, v reklame alebo v podobných aktivitách. Občas môžu byť niektoré informácie z našich systémov odstránené, a to zásadne podľa nášho vlastného uváženia.


S kým zdieľame informácie?

Informácie, ktoré zhromažďujeme o Vás a o Vašej spoločnosti vrátane Vašej e-mailovej adresy alebo iných údajov umožňujúcich identifikáciu, môžeme poskytnúť našim sesterským spoločnostiam a tretím stranám, ako sú výrobcovia, dodávatelia alebo iné subjekty, ak sú zapojené do distribučného reťazca pri dodávke produktu alebo pri zaisťovaní služieb, v prípade, že boli vyžiadané. Môžeme poskytnúť úhrnné štatistiky o návštevníkoch, o transakciách alebo iných aktivitách na Stránke.

Môžeme zverejniť informácie o Vás alebo o Vašej spoločnosti, pokiaľ sa v dobrej viere domnievame, že sa od nás požaduje, aby sme tak učinili v súlade so zákonom alebo so súdnym nariadením, aby sme reagovali na reklamácie alebo aby sme chránili práva, majetok a bezpečnosť Vlastníka alebo ďalších subjektov.

Ďalšie spoločnosti, v prípade, že poskytujú služby na našej Stránke, prevádzkujú spoločnú verziu našej Stránky, alebo ak inzerujú na našej Stránke či na nej majú svoj odkaz, môžu používať, cookies" alebo zhromažďovať ďalšie informácie o Vás, pokiaľ prejdete na ich stránku. Nemáme kontrolu nad zhromažďovaním informácií zo strany týchto spoločností ani nad tým, akým spôsobom ich tieto spoločnosti využívajú.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zhromažďovania Vašich údajov alebo ich použitia týmito spoločnosťami, mali by ste sa obrátiť priamo na nich.


Ochrana Vášho súkromia

Prenos Vašich technických alebo finančných informácií k nám je zabezpečený kódovaním. Šifrované sú rovnako aj všetky formuláre objednávok alebo žiadosti o cenové ponuky, predkladané prostredníctvom tejto Stránky, informácie o fakturácii a informácie o stave účtov, v prípade, že sú dostupné prostredníctvom tejto Stránky.

Usilujeme o ochranu Vašich osobných údajov a informácií o Vašej spoločnosti pomocou šifrovania a ďalších prostriedkov. Nemôžeme však ručiť alebo poskytovať záruku za bezpečnosť informácií, ktoré nám zasielate, a pokiaľ ste sa rozhodli používať našu Stránku, robíte tak na vlastnú zodpovednosť.

Berte, prosím, na vedomie, že informácie, ktoré zverejňujete na našej Stránke - napríklad informácie, ktoré môžete poskytovať ostatným v bulletinoch alebo na miestach na chat, ktoré môžu byť na tejto Stránke k dispozícii, môžu návštevníci tejto Stránky zhromažďovať a používať.


Zvláštne ustanovenia pre našich užívateľov z Európy

Pokiaľ ste osobou, ktorá sídli v členskom štáte Európskej únie, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že môžete zhromažďovať, používať a zdieľať Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je popísaný v týchto Zásadách ochrany súkromia alebo v ktoromkoľvek ich dodatku. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že môžeme prevádzať Vaše osobné údaje mimo Európskej únie za účelom popísaným v týchto Zásadách ochrany súkromia. V prípade Vášho nesúhlasu s uvedenými podmienkami týchto Zásad ochrany súkromia na túto stránku prosím nevstupujte.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých