Informačné centrum mladých Banská Bystrica

Adresa:

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica


Telefón: 0911 263 392
Fax:
E-mail: bb@icm.sk

Otváracie hodiny:

Po - Pia: 12:00 - 16:00

Riaditeľ: Mgr.art. Ivana Kivaderová
Tel. riaditeľ: 0915 835 872

Konzultant: Mgr.art. Ivana Kivaderová
Tel. konzultant: 0911 263 392

Rok založenia: 1992

IČO: 37957058

Dokumenty: Zobraziť

Informačné centrum mladých Banská Bystrica (ďalej ICM BB) vzniklo v roku 1992, v roku 2004 prijalo štatút OZ. ICM BB je špecializovanou inštitúciou, ktorej hlavnou činnosťou je bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí z rôznych oblastí ich života. ICM BB je jediným ICM na Slovensku, ktoré pôsobí v krajskom meste a má spomedzi všetkých ICM v SR najrozsiahlejšiu demografickú aj geografickú pôsobnosť. Zároveň je v súčasnosti jediným činným ICM na území BBSK. 

Aktuality

obrazok

KOVÁČOVA BYSTRICA 2021

ICM BB Spravodajstvo | Štvrtok, 15. Október 2020

Organizátori a spoluorganizátori vyhlasujú
XVII. ročník amatérskej umeleckej súťaže „KOVÁČOVA BYSTRICA 2021“
Súťaž sa uskutoční dňa 30. marca 2021.
Propozície súťaže:
LETÁK KOVÁČOVA BYSTRICA 2021
PRIHLÁŠKA KOVÁČOVA BYSTRICA 2021

Uzávierka prihlášok: 12. marec 2021

Viac informácii

obrazok

ICM BB aj v čase obmedzení kladie veľký dôraz na rozvoj profesionality svojho tímu

ICM BB Spravodajstvo | Utorok, 06. Október 2020

Pracovníci ICM BB ani v dôsledku krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 neostali nečinní, naopak, tento čas využili na zvyšovanie svojej kvalifikácie absolvovaním školení, seminárov, kurzov, či on-line vzdelávaní. Využili sme ponuky školení projektového manažmentu, dokumentárneho filmu v práci s mládežou, marketingu a fundraisingu,outdoorového vzdelávania, mentoringu, nadobudli sme zručnosti v písaní, aby nás čítali, vo vedení on-line vzdelávania…

Viac informácii

obrazok

ICM BB odštartovalo realizáciu projektových aktivít pre žiakov stredných škôl

ICM BB Spravodajstvo | Utorok, 06. Október 2020

Po dlhšej odmlke spôsobenej situáciou so zatváraním škôl sa ICM BB hneď na začiatku nového školského roka vrhlo do organizovania podujatí pre žiakov stredných škôl. Tejto cieľovej skupine sme odovzdali množstvo informácií, návodov a zručností prostredníctvom workshopov a informačných seminárov. Tak, ako každý rok v septembri, aj v tomto roku sme spropagovali mládežnícke dobrovoľníctvo počas Týždňa dobrovoľníctva. Taktiež mohli mladí ľudia, ktorí prišli…

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých