Aktuality ICM Banská Bystrica

VYUŽÍVAME ONLINE PRIESTOR

ICM BB Spravodajstvo | Pondelok, 30. November 2020

obrazok
V čase pandemických opatrení ani my neustávame a využívame priestor pre profesionalizáciu svojho tímu účasťou na online vzdelávaniach z rôznych oblastí. Nové vedomosti a nadobudnuté zručnosti využijeme pri práci s mládežou, či už online formou alebo formou osobných stretnutí s mladými ľuďmi, na ktorých sa už veľmi tešíme a dúfame, že nám to už čoskoro situácia dovolí.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých