Fotogaléria

Prevencia voči sociálno-patologickým javom

Fotografie zo série prednášok s besedami na tému prevencie voči sociálno-patologickým javom.
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých