Fotogaléria

(IN)TOLERANCIA VYCHÁDZA Z NÁS...

Fotografie z besedy so žiakmi Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici na tému intolerantných foriem správania (rasizmus, xenofóbia, diskriminácia, šikanovanie...)
1.
2.
3.
4.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých