Fotogaléria

Rozbehli sme vzdelávací program

Fotografie z besied na tému prevencie voči sociálno-patologickým javom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých