Fotogaléria

Nikdy nie je neskoro...

Fotografie z besied na témy "Drogy a drogová závislosť" a "Šikanovanie" - začiatok novembra 2010, BB ZŠ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých