Informačné centrum mladých Hanušovce nad Topľou

Adresa:

Zámocká 159
Hanušovce nad Topľou
094 31


Telefón: 057/445 29 95
Fax:
E-mail: hanusovce@icm.sk, http://www.facebook.com/icmhanusovce

Otváracie hodiny:

Po - Pi 11.00 - 17.00 hod.

Riaditeľ: Jozef Varga
Tel. riaditeľ:

Konzultant: Miloš Kmec
Tel. konzultant: 057/4452995

Rok založenia: 2007

IČO: 4207 44 61

Dokumenty: Zobraziť
Služby:
 • Informačný a pracovný servis:
  • informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
  • adresy inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce
  • informácie a ponuka práce v zahraničí (získanie krátkodobého a trvalého zamestnania, brigády)
  • informácie o Au pair pobytoch v zahraničí
 • Vzdelávanie:
  • informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
  • rekvalifikácie, jazykové a praktické kurzy
  • medzinárodné školenia, semináre
  • adresy organizácií a inštitúcií činných v oblasti vzdelávania
  • adresy inštitúcií poskytujúcich štipendiá
 • Cestovanie:
  • informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
  • ubytovacie možnosti
  • informácie o jednotlivých krajinách a dôležité adresy na
   • veľvyslanectvá
   • zastupiteľské úrady
 • Voľný čas:
  • informácie v oblasti využívania voľného času (záujmové útvary, pohybové krúžky)
  • spolupráca s inými mládežníckymi organizáciami a občianskymi združeniami
 • Odborné poradenstvo:
  • psychologické
  • sociologické
  • sexuologické
 • Občan a spoločnosť:
  • informácie zamerané na prevenciu voči AIDS, kriminalite, drogovej závislosti a iným negatívnym javom
  • informácie o základných právach národnostných menšín a etnických skupín
  • informácie zamerané na homosexuálne a bisexuálne orientovaných občanov
  • informácie o potláčaní rasizmu, xenofóbií a občianskej neznášanlivosti
  • info o Európskej únii, NATO, grantovom programe EÚ – Mládež, mimovládnych organizáciách, nadáciách, rôznych fondoch
 • Iné:
  • organizujeme školenia ako napísať dobrý projekt
  • bezplatný prístup na internet
  • možnosť prístupu k užívateľskému počítaču
  • tlač a kopírovanie dokumentov
  • telefón

Aktuality

obrazok

Nezamestnaní ľudia a podnikateľ

ICM HA Spravodajstvo | Piatok, 09. Jún 2017

Aj napriek tomu že zamestnávateľ, ktorý sa podieľal na našom projekte je dosť vyťažený predsa prijal pozvanie a zavítal medzi nezamestnaných mladých ľudí aby im odovzdal svoje skúsenosti a poznatky. Mladí ľudia sa mohli dozvedieť o tom čo konkrétne od nich vyžaduje, ak by sa rozhodli skúsiť u neho pracovať. Najprv na báze dobrovoľníctva a ak sa osvedčia majú možnosť pracovať na trvalý pomer. Toto stretnutie bolo obohatené aj o to že mali možnosť nahliadnuť na…

Viac informácii

obrazok

Stretnutie s našími partnermi

ICM HA Spravodajstvo | Nedeľa, 14. Máj 2017

Stretnutie sa konalo v sociálnom zariadení Slniečko v Hanušovciach nad Topľou, pri príležitosti Dňa Matiek. Tohto stretnutia sa zúčastnili naši dobrovoľníci. Po skončení kultúrneho programu prebiehala neformálna debata kde sme diskutovali o ďalších akciách a vzájomnej spolupráci.

Viac informácii

obrazok

Stretnutia a semináre

ICM HA Spravodajstvo | Piatok, 12. Máj 2017

Našim cieľom bolo odovzdať informácie ako sa uplatniť po skončení štúdia na trhu práce, odovzdanie zručností umožňujúcich lepšie preraziť na trhu ako sú administratívne úkony, finančná gramotnosť. Ďalej sme ich informovali o možnostiach štúdia, práce dobrovoľníctva v zahraničí, preferujúce programy, ktoré ponúka EÚ. Diskusiu viedla Valéria Elková PhDr, ktorá má skúsenosti s touto problematikou. Mladí ľudia mohli na túto tému diskutovať, klásť otázky…

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých