Aktuality ICM Hanušovce nad Topľou

Stretnutia a semináre

ICM HA Spravodajstvo | Piatok, 12. Máj 2017

obrazok
Našim cieľom bolo odovzdať informácie ako sa uplatniť po skončení štúdia na trhu práce, odovzdanie zručností umožňujúcich lepšie preraziť na trhu ako sú administratívne úkony, finančná gramotnosť. Ďalej sme ich informovali o možnostiach štúdia, práce dobrovoľníctva v zahraničí, preferujúce programy, ktoré ponúka EÚ. Diskusiu viedla Valéria Elková PhDr, ktorá má skúsenosti s touto problematikou. Mladí ľudia mohli na túto tému diskutovať, klásť otázky ktoré ich zaujímali, venuje sa málo pozornosti mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce a tí čo majú vysoké školy sú málo finančne ohodnotení. Hľadali riešenie ako sa dá pomôcť mladým, ako motivovať mladých ľudí nájsť si prácu.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých