Aktuality ICM Malacky

Diverzita vo vzdelávaní

ICM ML Spravodajstvo | Sobota, 05. December 2020

obrazok
ICM Malacky (zriaďovateľ OZ Protect work) rozbehol novú a modernú formu neformálne vzdelávania, v rámci ktorého sme sa venovali diverzite vzdelávania.
Cieľom bolo skvalitniť v súčasnej pandemickej kríze pre Covid-19 vzdelávanie, ktoré sa transformovalo do online priestoru. Hovorili sme o tom, čo znamená diverzita vo vzdelávaní a
aké moderné online nástroje možno využiť pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, ktoré zvýši participáciu mladých ľudí vo vzdelávacom procese. Hlavnými nástrojmi boli techniky
neformálneho vzdelávania, gamifikácia a blended-learning, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich vzdelávacích programov.
Súbor online vzdelávacích workshopov prebiehal v mesiacoch október - december 2020, do ktorého sa zapojili mladí ľudia, mládežnícki vedúci ako aj dôležití dospelí, ktorí sú zodpovední za prípravu mladých ľudí na povolanie.
Pre pozitívne odozvy plánujeme spustiť nový program aj pre rok 2021 v priebehu mesiaci marec, do ktorého zapojíme všetky školy v okrese Malacky

Vyber si svoje Informačné centrum mladých