Aktuality ICM Malacky

Dosiahnuté úspechy pri práci s mladými ľuďmi

ICM ML Spravodajstvo | Streda, 27. Január 2021

obrazok
ICM Malacky (zriaďovateľ OZ Protect work) realizuje komplexný rozvojový program, vďaka ktorému zvyšuje šance mladých ľudí na úspešnú pracovnú integráciu a dosahovanie životných cieľov. Komplexný rozvojový program je určený pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, tým môže byť geografické prostredia, rodinné zázemie, vek či zdravotné postihnutie, aby sme maximalizovali ich potenciál a nachádzali spoločne cesty k ich osobnostnému rozvoju. Program je postavený na tom, že mladí ľudia si sami stanovujú ciele, ktoré chcú dosiahnuť, rozvíjajú si zručnosti, ktoré potrebujú, alebo gramotnosť v oblastiach, kde majú nedostatky, v procese komplexného rozvojového programu ich facilituje mentor, ktorý zhodnocuje ich osobnostný rast, dáva podnet na zlepšenia a zvyšuje ich angažovanosť v komunitnom živote, v ktorom sa pohybujú.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých