Aktuality ICM Malacky

ICM Malacky rozbieha kariérne poradenstvo pre mladých

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 16. Apríl 2019

obrazok
Zástupkyňa z ICM Malacky sa zúčastnila školenia na podporu rozvoja kariérneho poradenstva pre mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. ICM Malacky v roku 2019 rozbieha kariérne poradenstvo pre žiakov 7-9.ročníka na základných školách a pre prvé ročníky stredných škôl. Išlo o dvojfázové neformálne vzdelávanie, pomocou ktorého účastníci rozšírením svojich vedomostí a kompetencií v oblasti kariérového poradenstva získali predpoklady stať sa jedným z podporných subjektov pre mladých ľudí, ktorí majú problém s výberom povolania a plánovaním budúcnosti.
ICM Malacky nie je ľahostajná voči zvyšujúcej sa krátkodobej i dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí do 30 rokov, preto rozbiehame spoluprácu so školským prostredím, v ktorom mládež trávi najviac času, aby sme mladým ľuďom sprostredkovali vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri budúcom uplatnení na trhu práce, najmä spoznať svoje životné smerovanie a ciele.
Kariérne poradenstvo garantuje lektorka, ktorá má vzdelanie v oblasti sociálnej práce a pedagogiky, sama si prešla niekoľkými fázami nezamestnanosti a v súčasnosti úspešne hovorí o bariérach, ktoré mladých ľudí čakajú pri vstupe na trh práce, povzbudzuje mladých ľudí k hľadaniu zdrojov pre rozvoj vlastnej budúcnosti. Neponúka návod na bohatý a úspešný život, ale usmerňuje mladých ľudí, ako správne životné hodnoty, získané vedomosti a rozvinuté zručnosti môžu človeku priniesť viac, ako neformálne vzdelávanie v oblasti kariérneho poradenstva môže zmeniť uhol pohľadu na význam práce v živote mladého človeka. Kariérne poradenstvo môže byť kľúčom k úspešnej integrácii mladých ľudí nielen na trhu práce, ale aj v osobnom živote, neformálne vzdelávať pomáha objavovať silné stránky, ktoré mladí ľudia nevnímajú alebo zostali zabudnuté.
Školenie sa uskutočnilo pod záštitou Iuventa, Slovenský inštitút mládeže, čím chceme vyjadriť poďakovanie za podporu neformálneho vzdelávania pracovníkov s mládežou, ktorí takto môžu zlepšovať podmienky práce s mládými ľuďmi v teréne.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých