Aktuality ICM Malacky

Kariérne poradenstvo pre mladých

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 14. Máj 2019

obrazok
Každý mladý človek by chcel vedieť presný návod, ako byť úspešný na trhu práce. Poviem vám tajomstvo. Návod s presnými inštrukciami neexistuje, len silné pozitívne stránky, pevná vôľa a chuť vzdelávať sa a makať na sebe, vás dovedú tam, kam chcete. Mladí ľudia okúsili kariérne poradenstvo na vlastnej koži.
Mladí ľudia sa zúčastnili workshopu kariérneho poradenstva pod mottom: Môj život, moje rozhodnutie, moja kariéra. Mladí ľudia spoznávali svoje silné stránky, pretože jedine poznaním toho, čo ma v živote baví, dokážu mladí ľudia robiť ďalšie rozhodnutia pri výbere povolania a nakoniec zvoliť si kariérnu cestu na základe vlastného sebapoznania a sebapresvedčenia, a nie na základe toho, čo chce moje okolie. Ďalším krokom je poznanie svojho životného cieľa, ktorý sme si nazvali poslaním, pretože vieme, že ak si stanovíme ciele a predsavzatia, veľmi rýchlo sa prestaneme snažiť ich dosahovať, ak nám chýba správna motivácia. Životné poslanie musí byť realistické a dosiahnuteľné.
Zatvorte si oči a predstavte si povolanie, ktoré vás baví, ktoré by ste chceli robiť zo všetkého najviac a pri ktorom by ste boli šťastní. Máte ho pred očami? Teraz je ten čas naplniť svoju misiu k tomuto želanému povolaniu, vytvoriť si osobný životný plán na ceste ku kariére. V tomto pláne si mladí ľudia stanovovali najdôležitejšie hodnoty, životné ciele, ale aj prostriedky, ako sa k nim dostať, aby boli schopní zvládnuť neúspechy a v nich nájsť ďalšie životné výzvy na ceste k uplatneniu na trhu práce.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých