Aktuality ICM Malacky

Kariérna budúcnosť mladých

ICM ML Spravodajstvo | Štvrtok, 16. Máj 2019

obrazok
Veľmi nás potešil workshop pod názvom „Your Career, Your Future - Map it, Tap it, Grow it!“ s Dr. Owenom Patrickom Fernandesom, pretože otázky, ktorým sa venoval, si práve naši mladí ľudia stanovili ako vzdelávací cieľ pre Mládežnícku výmenu 2019 s názvom Generation X, Y, Z na trhu práce. ICM Malacky (ktorého zriaďovateľom je Protect work) sa v tomto projekte bude venovať prehlbovaniu generačných priepastí na pracovisku a age manažmentu, ako aj inovatívným nástrojom…

Viac informácií

Kariérne poradenstvo pre mladých

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 14. Máj 2019

obrazok
Každý mladý človek by chcel vedieť presný návod, ako byť úspešný na trhu práce. Poviem vám tajomstvo. Návod s presnými inštrukciami neexistuje, len silné pozitívne stránky, pevná vôľa a chuť vzdelávať sa a makať na sebe, vás dovedú tam, kam chcete. Mladí ľudia okúsili kariérne poradenstvo na vlastnej koži.
Mladí ľudia sa zúčastnili workshopu kariérneho poradenstva pod mottom: Môj život, moje rozhodnutie, moja kariéra. Mladí ľudia spoznávali svoje…

Viac informácií

ICM Malacky rozbieha kariérne poradenstvo pre mladých

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 16. Apríl 2019

obrazok
Zástupkyňa z ICM Malacky sa zúčastnila školenia na podporu rozvoja kariérneho poradenstva pre mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. ICM Malacky v roku 2019 rozbieha kariérne poradenstvo pre žiakov 7-9.ročníka na základných školách a pre prvé ročníky stredných škôl. Išlo o dvojfázové neformálne vzdelávanie, pomocou ktorého účastníci rozšírením svojich vedomostí a kompetencií v oblasti kariérového poradenstva získali predpoklady stať sa jedným…

Viac informácií

Workshop s mládežníckym delegátom SR pri OSN

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 02. Apríl 2019

obrazok
Mladí ľudia z ICM Malacky a žiaci ZŠ Záhorácka 95 v Malackách sa zúčastnili workshopu s mládežníckym delegátom SR pri OSN Dominikom Povražníkom - zúčastňuje zasadaní Valného zhromaždenia OSN, zastupuje mladých ľudí SR na medzivládnych rokovaniach OSN, spolupracuje s mládežníckymi delegátmi z celého sveta.... Pre našich žiakov a mladých ľudí z ICM Malacky sa stal pozitívnym vzorom.
Ukázal im, aké príležitosti na nich čakajú, ak budú makať na svojom…

Viac informácií

Úspech mladých ľudí, získali 4. miesto v kvíze o peniazoch

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 01. Apríl 2019

obrazok
Mladí ľudia z ICM Malacky a žiaci ZŠ Záhorácka 95 v Malackách získali 4. miesto v celoslovenskom kvíze o peniazoch a v marci 2019 si vyskúšali svoje vedomosti z oblasti financií a digitálnej bezpečnosti. Do národného kola sa zapojilo spolu 150 tried, t.j. približne 2300  žiakov . Preto je tento úspech pre mladých ľudí veľkou motiváciou vzdelávať sa vo finančnej gramotnosti a pre pracovníkov ICM Malacky znamená úspešný výsledok dlhoročného neformálneho vzdelávania…

Viac informácií

Školenie mladých lídrov

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 25. Február 2019

obrazok
Vzdelávanie „Mladí lídri v ľudských právach“ využíva princípy neformálneho vzdelávania a techniky aktívneho učenia na zvýšenie kompetencií v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a rozvoja ľudsko-právnej gramotnosti u mladých ľudí vo veku 13-20 rokov. Cieľom je vyškolenie mladých lídrov, ktorí sa stanú vzorom pre svojich rovesníkov v oblasti ochrany ľudských práv, ukážu im správne smerovanie, neformálnym vzdelávaním sa podarilo vytvoriť sieť aktívnej občianskej…

Viac informácií

Oceňovanie mladých ľudí za čin ľudskosti

ICM ML Spravodajstvo | Streda, 06. Február 2019

obrazok
V hoteli Spark sa v decembri 2018 realizovalo odovzdávanie Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Ocenenie získalo 25 mladých ľudí, ktorí svojimi aktivitami, správaním a občianskou angažovanosťou preukázali, že títo mladí ľudia sú tou budúcou generáciou, ktorej záleží na ľudských hodnotách. Stali sa pozitívnym vzorom pre iných mladých ľudí a ukázali, že je možné  robiť pre spoločnosť viac a nemusí ísť pri tom o veľké skutky, ale stačí byť všímavejší…

Viac informácií

Intenzívne vzdelávanie: Ľudské práva v práci s mládežou

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 21. Január 2019

obrazok

Zástupkyňa ICM Malacky sa zúčastnila zážitkového vzdelávania s názvom „Ľudské práva v práci s mládežou“, realizované v rámci medzinárodného projektu národných agentúr Erasmus+ „Youth for Human Rights“, ktoré sa konalo v dňoch 18. 1. až 20. 1. 2019 v Žiline. Do tohto vzdelávania boli zapojení aj ľudia so znevýhodnením, praktici i pracovníci s mládežou so zameraním na skvalitňovanie a rozvoj vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou. Vzdelávanie…

Viac informácií

Strana:  1 2 >

Vyber si svoje Informačné centrum mladých