Aktuality ICM Martin

Chceme sa naučiť kriticky myslieť

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 03. August 2020

obrazok
Informačné centrum mladých Martin aj v roku 2020 pokračuje v aktivitách zameraných na výchovu mladých ľudí ku kritickému mysleniu. Dňa 6. júla 2020 sme realizovali workshop so žiakmi Gymnázia V. P. Tótha Martin, s jednou skupinou v dvoch blokoch.

1.blok: výchova ku kritickému prijímaniu informácií v offline a online prostredí, práca s informáciami – odhaľovanie možnej manipulácie.
2. blok : zameraný na dodržiavanie ľudských práv, hlavne v oblasti obchodovania s ľuďmi, poukázať na možné riziká pri hľadaní práce v zahraničí.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých