Aktuality ICM Martin

Konferencia „ Kam kráčaš participácia“,

ICM MA Spravodajstvo | Sobota, 10. Október 2020

obrazok
Participácia ICM Martin na konferencii s názvom „ Kam kráčaš participácia“, ktorá sa konala v online priestore, sa prioritne venovala zviditeľneniu potreby participácie na sociálnej a občianskej úrovni všetkých v spoločností.

Konferencia, ktorú organizoval ZIPCeM Prievidza a na ktorej sme participovali, dala odpoveď na otázku: Kam kráčaš participácia? A zároveň ukázala cestu vytvárania podmienok pre dialóg mladých a tvorcov politík posilňovania občianskej spoločnosti, pozitívnych hodnôt u mladých ľudí. Tiež spôsob, ako rozvíjať vzťah k svojmu okoliu a otvárať rozhľad o skutočných možnostiach mladých ľudia, ako meniť podmienky vo svojom meste alebo obci.
Cieľom konferencie bolo zvýšenie povedomia o možnostiach, ktoré sú mladým ľuďom ponúkané v oblasti participácie, výmena skúsenosti, príklady dobrej praxe, ktoré prezentovali pozvaní hostia a usporiadatelia.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých