Aktuality ICM Martin

Konferencia Práca so vzniknutými rozdielmi po korone

ICM MA Spravodajstvo | Utorok, 22. September 2020

obrazok
Dňa 21. augusta 2020 sa v Poprade uskutočnila Konferencia Práca so vzniknutými rozdielmi po korone, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Informačného centra mladých, n. o. Martin.
Hlavný organizátor bol V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
Konferencia bola určená predovšetkým triednym učiteľom, výchovným poradcom, koordinátorom prevencie a školským psychológom, pracovníkom s mládežou, ktorí spolupracujú so školami a iným, ktorí vnímajú, že investovať do triednych kolektívov sa oplatí.

Na konferencii sa hovorilo o tom, ako podporovať vzťahy v kolektíve a pracovať na dobrej atmosfére, prečo je teraz, možno viac než kedykoľvek predtým, potrebné, aby škola a ŠZ rozvíjali mladých ľudí k vnímavosti, k odlišnostiam, k postoju vzájomnej pomoci, k inkluzívnemu správaniu po korone. Spoznali sme a tiež si zažili inovatívnu vzdelávaciu metódu LARP, dozvedeli sme sa o možnostiach jej využitia pri formovaní postojov žiakov a budovaní vzťahov v kolektíve.
Vypočuli sme inšpiratívne príspevky predstaviteľov škôl o tom, ako aplikujú aj výchovný, nielen vzdelávací rozmer školy. Na záver bola zaujímavá diskusia na tému “Čo s rozdielmi žiakov po pandémii” s prof. PhDr. Branislavom Pupalom, CSc zo Štátneho pedagogického ústavu.
Ďakujeme organizátorom, že sme sa mohli zúčastniť na konferencii, účasť na nej je pre nás veľkým prínosom a hlavne dozvedeli sme sa veľa nových inšpiratívnych informácií pre ďalšiu prácu s mladými ľuďmi.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých