Aktuality ICM Martin

Kritické myslenie

ICM MA Spravodajstvo | Streda, 16. December 2020

obrazok
ICM Martin v mesiaci december pokračuje v realizácii workshopov v online prostredí na tému Kritické myslenie.

Dňa 15.12.2020 sa konal online workshop na tému: Kritické myslenie vo vede a 16.12.2020 ďalší online workshop na tému: Kritické myslenie v ekonomike. Cieľom bolo ukázať mladým ľuďom, kde sa môžu na internete stretnúť s netoleranciou a hlavne že kritické myslenie je potrebné uplatňovať v každodennom živote a tiež vo všetkých oblastiach života.

Tieto podujatia boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých