Aktuality ICM Martin

Zdravý stredoškolák

ICM MA Spravodajstvo | Streda, 09. December 2020

obrazok
Dňa 9. decembra 2020 ICM, n.o. Martin v rámci aktivít projektu MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, realizovalo online workshop s názvom: Zdravý stredoškolák

Cieľom tejto aktivity bolo uviesť mladých ľudí do problematiky dodržiavanie zdravého životného štýlu a potrebe sa tejto téme aktívne venovať, formovať v žiakoch zdravotné uvedomenie, vzťah k ochrane zdravia a k udržaniu telesného a duševného zdravia. Podarilo sa nám oboznámiť žiakov o možnostiach zdravého stravovania, ako zvyšovať kvalitu ich života, dodržiavaním zdravého životného štýlu si môžu upevniť a udržať zdravie a tiež rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života.
Zdravá výživa je základným predpokladom toho, že naše zdravie nám vydrží po celý život, práve ona určuje či celý život prežijeme aktívne v plnom zdraví. A to bolo obsahom prednesených prezentácií žiakov, ktoré si pripravili.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých