Fotogaléria

Politika mládeže a participácia MPM v meste Martin

Aktivity projektu
Školenie profesionálnej komunikácie
O participácii
Zasadnutie MPM
Práca naPC
Stretnutie s poslancom MsZ
Účasť mladých ľudí na MsZ

Vyber si svoje Informačné centrum mladých