Aktuality ICM Partizánske

Bodka na záver

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 09. Január 2018

obrazok
Záverečný workshop, ktorý sa konal ešte 21.decembra 2017 dal bodku za projektom Nebojím sa politikov, ktorého cieľom bola podpora zapájania sa mladých ľudí do verejného života. Zároveň mal motivovať ďalšie mestá k zakladaniu mládežníckych parlamentov v kraji. Za veľký úspech považujeme vytvorenie Memoranda o spolupráci s mestom Myjava a tiež začatú spoluprácu s Radou mládeže Trenčianskeho kraja. Tí, ktorí ste odišli motivovaní, ďakujeme vám za účasť a s ostatnými veríme, že bude príležitosť na stretnutie v tomto novom kalendárnom roku.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých