Aktuality ICM Partizánske

Burza informácií

ICM PB Spravodajstvo | Pondelok, 28. November 2011

obrazok
24.11. 2011 zorganizoval ÚPSVaR X. ročník Burzy informácií s podnázvom Cesta k povolaniu. Burza bola orientovaná najmä na remeselnícke profesie , takže sa niesla v duchu hesla " Remeslo má zlaté dno". Akcia bola určená najmä žiakom 9. ročníkov , ktorí končia ZŠ a rozhodujú sa o ďaľšom vzdelávaní resp. o svojej budúcej profesií. Žiakom sa prezentovali nielen stredné školy , ale prišli taktiež zamestnávatelia, ktorí poskytovali informácie o možnostiach uplatnenia sa na regionálnom trhu práce. Žiaci mali možnosť bližšie spoznať trinásť stredných škôl z nášho regiónu a z Českej republiky tri, kde im svoje výrobky prezentovali sklári, strojári, hoteliéri, stavbári, kozmetičky , zdravotníci merali zas krvný tlak. Informačné centrum mladých Pov. Bystrica malo tiež svoj Infostánok na Burze informácií so svojim informačným a propagačným materiálom , kde sme sa snažili žiakom poskytnúť informácie o stredných školách, ako sa orientovať na internete pri ich vyhľadávaní.Najväčší záujem bol o infopas ( zo 400ks. ostalo len 54), kde si žiaci budú mať možnosť na www stránkach nájsť cenné informácie pri výbere strednej školy a budúceho povolania.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých