Aktuality ICM Partizánske

Čo je extrémizmus?

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 22. Marec 2018

obrazok
Vieš rozlíšiť extrémizmus a radikalizmus v našej spoločnosti? Vzdelávame prostredníctvom preventívnych workshopov a besied v oblasti negatívnych sociálno-patologických javov na školách v regióne. Prevencia pred extrémizmom je rozvoj kritického myslenia. Vysvetlíme si pojmy ako diskriminácia, xenofóbia, nacionalizmus, extrémizmus, rasizmus. Zároveň sa zameriavame na rozpoznanie konania vedúceho k porušovaniu ľudských práv, na záver vedieme diskusiu k danej téme.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých