Aktuality ICM Partizánske

Dokonalosť dosahujeme maličkosťami, ale dokonalosť nie je maličkosť.

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 17. Máj 2010

obrazokDokonalosť dosahujeme maličkosťami, ale dokonalosť nie je maličkosť.

Michelangelo


Už z výroku známeho sochára, maliara, ale i básnika Michelangela Buonarrotiho vyplýva, že
v súčasnosti sa nároky na profesionálny aj súkromný život neustále stupňujú, vrátane nárokov na dodržiavanie určitých spoločenských noriem, bontónu. Bez kultivovaného správania sa dnes v niektorých kruhoch nezaobídeme.

Keďže pravidlá etikety sa začali vytvárať už v rytierskych časoch v stredoveku, nie je žiadna novinka, ak sa dnes vyžaduje od mladej generácie aby sa v spoločnosti i bežnom živote správali podľa určitých pravidiel spoločenského bontónu.
Keďže v súčasnosti sa mladí ľudia čoraz častejšie zúčastňujú pracovno-spoločenských stretnutí, pracovných obedov, recepcií a konferencií, kde sa od nich očakáva nielen vysoká odbornosť, ale aj sociálne zručnosti z oblasti spoločenskej etikety zorganizovalo Informačné centrum mladých v spolupráci so vzdelávacou agentúrou MJB Communication spol. s.r.o., informačným týždenníkom Pardon, reštauráciou Clerence, Sky Foto Topoľčany za podpory podpredsedu trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Božika, PhD. Školenie spoločenskej etikety a diplomatického protokolu. Pod vedením lektora Ing. Marcela Bohunského získali účastníci kurzu vedomosti a schopnosti ukázať pripravenosť k spoločnému styku, taktu, ovládaniu pravidiel spoločenského správania, zdvorilosti a slušnosti pri stolovaní, potrebné vedomosti v oblasti stolovania a protokolárnych formalít, osvojili si pravidlá etikety a ich využívanie v praktickom živote aby sa v akejkoľvek situácii pohybovali sebaisto a uvoľnene. Svoje získané vedomosti si mohli taktiež hneď vyskúšať aj prakticky pri spoločnej večeri, za čo obdržali aj platný certifikát akreditovaný MŠ SR.

A keďže slušnosť musí byť našou každodennou ozdobou, nie len akousi brošňou, ktorú si raz pripneme, keď sa nám to hodí svedčí i fakt, že na základe pozitívneho ohlasu zo strany našich „teeneagerov“ zorganizujeme podobné školenie opäť.

adobúda čoraz väčší spoločenský charakter. Ľudia sa častejšie zúčastňujú pracovno-spoločenských stretnutí, pracovných obedov, recepcií a konferencií, kde sa od nich očakáva nielen vysoká odbornosť, ale aj sociálne zručnosti, pravidlá spoločenskej etikety, či bontónu a v tomto prípade mať dobrý oblek naozaj nestačí. Dnes znalosť spoločenských pravidiel, zvládnutie diplomatického protokolu, imidž, sociálna komunikácia je pre ľudí budujúcich si svoju profesijnú, či inú kariéru je nielen konkurenčnou výhodou, ale dá sa povedať, že aj nevyhnutnosťou a najmä v okolitom svete sa na ne už dávno kladie veľký dôraz. Veď väčšími, či menšími prehreškami v oblasti spoločenskej etikety môžu aj najlepší odborníci zmariť svoje doterajšie úspechy. Spoločenské správanie človeka je staré ako ľudstvo samo. Vedieť sa slušne správať, byť zdvorilý, pozdraviť, dať prednosť platí na celom svete. Každý kontinent, či krajina majú svoje špecifiká, ktoré sa odrážajú ako určité odchýlky v jednotlivých pravidlách etikety, ktoré rešpektuje aj diplomatický protokol. A keďže sa nároky na profesionálny aj súkromný život neustále stupňujú, vrátane nárokov na dodržiavanie určitých spoločenských noriem prostredníctvom dodržiavania spoločenského kódexu a etikety pripravila pre mladých ľudí vo veku od 17 do 26 rokov vzdelávacia agentúra MJB Communication, spol. s r. o. v spolupráci s Informačným centrum mladých pod záštitou podpredsedu trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Božika, PhD. Školenie spoločenskej etikety a diplomatického protokolu. Školenie bude prebiehať 10. mája 2010 v priestoroch reštaurácie CLERENCE od 14.00 hod. a všetci zúčastnení po jeho absolvovaní obdržia certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Informačnom centre mladých, Februárová ulica 1478/2 na 1. poschodí najneskôr do 4. mája 2010. Registračný poplatok kurzu činí 5 €. Účastníci budú schopní po ukončení školenia rokovať a komunikovať bez zábran, vedieť sa zdvorilo vyjadrovať, budú ovládať pravidlá biznis protokolu a spoločenskej etikety a mnoho iného. „Môžeme mať značkové oblečenie aj skvelý účes a mejkap, ale len tie správne spôsoby z nás urobia človeka

Vyber si svoje Informačné centrum mladých