Aktuality ICM Partizánske

Jazyková politika EÚ včera, dnes a zajtra

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 10. Marec 2010

obrazok Informačné centrum mladých spolu s Parlamentom mladých v Partizánskom zorganizovalo ďalšiu zo série svojich prednášok, ktoré sú určené najmä pre študentov stredných škôl. Tá posledná, ktorá sa konala v dňoch 3. – 4. marca 2010 na tému: „ Jazyková politika EÚ včera, dnes a zajtra“ prebiehala v priestoroch Strednej priemyselnej školy. Prednáška, ktorá sa týkala jazykovej problematiky EÚ a v súčasnosti sa dotýka nielen mladých ľudí, ale aj ostatných občanov vo všetkých oblastiach viedol mladý Partizánčan – Peter Baláž.

Vo svojej prednáške poukázal na to, že jazyk, ako komunikačný nástroj je nositeľom kultúry, predstavil študentom symboly Európskej únie, históriu rozdelenia jazyka v Európskej únii až po súčasnosť a načrtol aj budúcnosť používania jazykov v rámci Európskej únie.
Aktuálne motto Európskej únie znie: „Jednota v rozdielnosti“, t.z.  zjednotenie pri zachovaní jazykovej a kultúrnej rozmanitosti členských krajín, čo znamená, že v praxi sa rovnoprávnosť oficiálnych jazykov uplatňuje len v Európskom parlamente a tým pádom môžeme povedať, že Európska únia nemá svoju jazykovú politiku. Peter Baláž študentom tiež vysvetlil, že tento stav posilňuje aj dominantné postavenie angličtiny. Preto je potrebné, aby sme sa začali orientovať na neutrálny jazyk, ktorý by bol nositeľom posilňujúceho sa spoločenského vedomia, kultúry, identity, občianstva i ďalších hodnôt. A práve týmto neutrálnym jazykom - jazykom pre Európu je „esperanto“, ktorý by predstavoval vnútorný pracovný jazyk.
Esperanto je umelý jazyk, ktorý bol vytvorený na to, aby zblížilo ľudí z rôznych komunít a kultúr. Svetlo sveta uvidel prvýkrát v roku 1887, kedy ho zverejnil varšavský lekár L. L. Zamenhof. Má jednoduchú gramatiku, slová sa vyslovujú rovnako ako sa píšu a priemerná doba potrebná na naučenie sa esperanta je približne 6 mesiacov.
Keďže náš prednášajúci Peter Baláž esperantský jazyk ovláda naozaj vynikajúco, pripravil si pre študentov minikurz esperanta, počas ktorého sa za pár minút naučili niekoľko slov v jazyku esperanto. Na záver prednášky „otestoval“ študentov vo vedomostiach o Európskej únii, za čo boli tí najlepší odmenení. Dúfame, že prednáška spolu s krátkou diskusiou mala u študentov dobrý ohlas, a preto veríme, že sa medzi nich vrátime opäť s novými a zaujímavými témami.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých