Aktuality ICM Partizánske

Školenie spoločenskej etikety a biznis protokolu opäť bodovalo

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 16. Jún 2010

Pravidlá dôstojného vystupovania či zdvorilého vzájomného styku si ľudia nevymysleli preto, aby im život komplikovali, ale, naopak, aby si ho zjednodušili. Všetky tieto nie náhodou vytvorené pravidlá slušného správania pomáhajú mnohým ľuďom vyhýbať sa spoločenským „úrazom“

A to, že „dobré spôsoby“ dnes prežívajú svoju renesanciu potvrdilo v poradí druhé školenie spoločenskej etikety a bizniss protokolu, ktoré opäť zorganizovalo Informačné centrum mladých za aktívnej spolupráce lektora – Ing. Marcela Bohunského. Nášho školenia sa zúčastnili nielen mladí ľudia a členovia Parlamentu mladých mesta Partizánske, ale aj široká verejnosť z nášho mesta a blízkeho okolia, ktorí si osvojili zásady slušného správania, stolovania a protokolárnych formalít.
Je naozaj pozitívnym trendom, že nielen súčasní mladí ľudia nevnímajú slušné správanie sa ako prežitok čias dávno minulých, ale zdvorilosť považujú za „olej“, ktorý uľahčuje chod našej spoločnosti. A pre tých, ktorí naše školenie nestihli máme dobrú správu, že v novom školskom roku Vám prinesieme nie menej zaujímavé školenia ako napr. školenie manažérskych zručností alebo pre náročnejších - školenie finančnej gramotnosti.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých